• Gaziantep - Türkiye
  • 87.5 FM
Follow us:
Home (1)
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
PlayPause
Home (1)
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
previous arrow
next arrow

Vision

Toplumda kültürü ilerletmeyi, derinleştirmeyi ve medeni bir medya modeli sağlamayı amaçlayan bir platform olmak

Mesaj

Toplumun her düzeyde gelişmesine, ilerlemesine ve refahına katkıda bulunmak.

Hedefler

 Radyo, çeşitli kesimlerde yayın yapmak suretiyle önceliklendirdiği bir takım hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır ve bu hedefler arasında:

– Aile ve toplum için eğitim rehberliği ve danışmanlığı.

– Çeşitli dersler sunarak toplum içinde farkındalığı yaymak.

İlgili dersler vererek topluma sağlık bilincini ve psikolojik desteği yaymak.

– Kadın sorunlarına dikkat çekmek, hakları ve görevleri konusunda bilinçlendirmek.

– Çağdaş toplumsal sorunlara ayak uydurmak ve tartışmak, gençlerin ve çocukların
sorunlarına dikkat etmek ve onların haklarını desteklemek.

-Diyalog, anlayış ve haysiyete dayalı bir insan yaşamı için toplumun sağlam ve
sağlam temeller oluşturmasını sağlamak.

– Sapkınlıklardan ve hurafelerden uzak toplumu yükseltme kavramlarına ulaşmak.

-EZ-Zehra Üniversitesi öğrencilerine medya çalışmaları konusunda eğitim verilmesi.

– Radyoyu,temel üniversite derslerini ve gereklilikleri ile diğer bilimsel dersleri
öğretmek için bir araç olarak kullanmak, en nitelikli üniversite profesörleri
aracılığıyla canlı olarak.

– En nitelikli üniversite profesörleri aracılığıyla üniversite derslerini verme

aracı olarak radyoyu kullanmak.